Takarékszövetkezeti részjegy Érdekes kérdés jutott el hozzám a napokban. Régi takarékszövetkezeti részjegyet találtak a fiókban. Mit jelent ez ma, ér-e valamit? Úgy gondolom azért érdemes írni róla, mert sok takarékszövetkezet van az országban és akár több százezer embernek is lehet takarékszövetkezeti részjegye.

A takarékszövetkezetek történetéről már írtam, itt találod:

         A takarékszövetkezetekről

A takarékszövetkezetek olyan hitelintézetek, melyek szövetkezeti gazdasági társasági formában működnek. A szövetkezetek tulajdonosai a tagok, akiknek a vagyoni hozzájárulását a részjegy testesíti meg. Egy szövetkezeti hitelintézet alapításához legalább 200 tag szükséges. A részjegy névértékét a szövetkezet határozza meg, de egy részjegy névértéke nem haladhatja meg a tízezer forintot, jelenleg. Ahhoz, hogy valaki a takarékszövetkezet tulajdonosa legyen, legalább egy részjegyet kell vásárolnia. A tagságot írásban kell kérni, és meg kell felelni a szövetkezet alapszabályában foglalt egyéb feltételeknek is. (Ezek általában nem bonyolult dolgok, pl. büntetlen előélet.) Tag lehet természetes személy és jogi személy is.

Egy tagnak lehet több részjegye, de akkor is csak egy szavazata van a közgyűléseken. A közgyűlés a szövetkezet legfőbb irányító szerve.

Ha a szövetkezet nyereségesen gazdálkodik, akkor a tag az adózott eredményből osztalékot kaphat. Az osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg. Az osztalék alapját már a tag által befizetett összes részjegyre számítják, tehát aki nemcsak a kötelező 1 db részjegyet vásárolta, hanem többet, az az összes részjegyére megkapja az osztalékot.

Ha a szövetkezet veszteségesen gazdálkodik, és veszteségét nem tudja másként rendezni (pl. előző évek nyeresége), akkor a tagok pótbefizetésre kötelezhetők. Itt is az számít, hogy kinek mekkora az összes részjegyének értéke. Évente egyszer lehet ilyet elrendelni, és nem lehet több, mint a vagyoni hozzájárulás 30 %-a.

Mikor szűnik meg a tagsági viszony?

- Ha a tag önálló döntéssel kilép.

- Ha a vagyoni hozzájárulását vagy a pótbefizetést határidőig nem fizette be.

- Ha a tag meghal.

- A szövetkezet a tagot kizárja.

- A szövetkezet megszűnik.

A tag örököse kérheti a taggá való felvételét, ha ezt nem teszi, akkor el kell számolni vele. A takarékszövetkezeteknél az örökös legfeljebb a részjegy összegére tarthat igényt. A kifizetés azonban jócskán elhúzódhat, a törvény erre lehetőséget ad, azért, hogy a takarékszövetkezet tőkéje ne rendülhessen meg, pótolni lehessen azt. (2 év is lehet). Ez azonban nem jellemző, többnyire a dokumentáció teljessége után azonnal kifizetik a részjegy összegét.

A részjegyet nem lehet tőzsdére vinni és nem lehet egymás közt adni-venni. Ha az alapszabály engedi, akkor lehetőség van ún. befektető tag bevonására. Ők másik tagra átruházhatják a részjegyüket, vagy annak egy részét.

Érdemes-e takarékszövetkezetbe tagként belépni? Ha helyi szintű kötődésünk van, akkor jó meggondolni. Ahhoz, hogy a takarékszövetkezet szolgáltatásait igénybe vegyük, nem kell tagnak lennünk.

Egy régi, fiókban talált részjegy érvényességének utána kell járni, mert az elmúlt 15 évben sok változás volt. Ha csak megemelték a részjegy névértékét, és ezt nem egészítette ki a tag, kizárhatták.

Lehet, hogy Te is tag vagy valahol? Lehet, mert egy időben ahhoz, hogy hitelt lehessen felvenni, tagsági viszonyt kellett létesíteni. Nézz körül a ládafiában!